[ Wzgórza Golan ]

Masada Północy

Nazywana Masadą Północy, Gamla jest najczęściej odwiedzanym miejscem na wzgórzach Golan. To ufortyfikowane miasto było r 66 roku n.e. jednym z głównych ośrodków żydowskiego ruchu oporu przeciwko Rzymowi. Przy pierwszej próbie zdobycia Gamli jej obrońcy ośmieszyli Wespazjana i jego pełne trzy legiony, odpierając atak wielokrotnie liczniejszych i lepiej wyszkolonych żołnierzy. Upokorzeni Rzymianie rozpoczęli oblężenie, a […]

Historyczna reduta

Spory o Golan mają długą historię. W starożytności była to największa naturalna bariera na szlaku zwanym Via Maris (Droga Morska), wiodącym z Egiptu i nadmorskiej równiny przez Galileę do królestwa Mezopotamii. W czasach biblijnych wzgórza przypadły w udziale potomkom Manassesa, później były wielokrotnie tracone i odzyskiwane. Za panowania Rzymian nasiliło się tu żydowskie osadnictwo, a […]

Galilea i Wzgórza Golan

Z jednej strony druzowie w białych galabijach, pykający fajki w swoich górskich wioskach, a z drugiej opalone dziewczęta w bikini, kąpiące się w siarkowych źródłach w rzymskich łaźniach – tego typu kontrasty nie są niczym niezwykłym na północy Izraela, w Galilei i na wzgórzach Golan. Ten stosunkowo zwarty region, rozciągający się od zielonej doliny Jizreel […]

Góra Hermon

Na północy wzgórz Golan wznosi się góra Hermon (2814 m n.p.m.), od której promieniście odchodzi kilka nieco mniejszych grzbietów. Cały masyw podzielony jest pomiędzy Liban, Syrię, Izrael i kilka stref zdemilitaryzowanych, które kontroluje ONZ. Na Izrael przypada z tego ok. 20%. Wyżej położone partie góry Hermon są przez większą cześć roku pokryte śniegiem. Izraelscy entuzjaści […]

U źródeł pokoju

Gdyby Wzgórza Gola nie znajdowały się na Bliskim Wschodzie, lecz gdziekolwiek indziej, zasługiwałyby zapewne jedynie na krótką wzmiankę natury geograficznej. Ponieważ jednak obszar ten ma burzliwą historię i leży pomiędzy krajami od dawna sobie wrogimi – Izraelem i Syrią – polityczne znaczenie tego 65 kilometrowego pasa lądu, położonego 1000 m n.p.m. jest niewspółmiernie wielkie w stosunku do […]

Od wojny do pokoju

Po izraelskim zwycięstwie w 1967 roku, na wzgórzach Golan pozostało jedynie sześć zamieszkanych wsi, liczących w sumie 6400 mieszkańców – pięć druzyjskich i jedna szyicka (Gadżar). Dziś żyje w nich ponad 20 tys. ludzi, którzy nie sprawiają kłopotów Izraelowi, ale też – w obawie przed powrotem władzy syryjskiej – nie przyjęli izraelskiego obywatelstwa. W ciągu kilku […]