[ Massada ]

Skalna twierdza

Twierdza Masada to najbardziej malownicze stanowisko archeologiczne w Izraelu. Zbudowano ją na płaskowyżu, który wyrasta niemal 300m nad Morzem Martwym i tworzy przedłużenie Pustyni Judzkiej, lecz jest od niej odcięty stromymi kanionami. W tym niedostępnym i odludnym miejscu Herod Wielki w 43 r. p.n.e.postanowił wybudować bezpieczne schronienie na wypadek buntu swych poddanych. Oprócz wspaniałego trzypoziomowego […]

Symbol bohaterstwa

Imponujących rozmiarów twierdza Masada jest najczęściej po Jerozolimie odwiedzanym przez turystów miejscem. Ta wspaniała budowla stanęła na szczycie stromego wzgórza w I wieku p.n.e. W roku 67 w jej murach schroniło się około 1000 powstańców, ocalałych z pierwszego powstania przeciwko Rzymianom. Rzymskie legiony, w liczbie 10 tys. żołnierzy, przez ponad dwa lata próbowały zdobyć ostatnie […]

Masada

Niewątpliwie dla wielu turystów największą atrakcją okolic Morza Martwego są ruiny twierdzy Masada. Położona wśród nagich, pozbawionych roślinności gór, wybudowana została przez Heroda i w I wieku n.e. była broniona przed Rzymianami przez żydowskich powstańców, którzy zamiast poddać się, popełnili zbiorowe samobójstwo. Odtąd Masada stała się dla Izraelczyków ważnym symbolem narodowym, a młodzi żołnierze składają […]