[ Społeczeństwo ]

Gwarantowane swobody

Powstanie państwa żydowskiego wywołało początkowo niepokój wśród chrześcijan, którzy byli bardzo podejrzliwi co do zamiarów Żydów (Watykan uznał Izrael dopiero w 1994 roku!). Izraelska Deklaracja Niepodległości zawierała jednak zobowiązanie do zagwarantowania „wolności wyznania, sumienia, kształcenia się i kultury [oraz] ochrony świętych miejsc wszystkich religii”. Izraelskie władze zawsze dbały o interesy chrześcijan również z powodu politycznego […]

Gastarbeiterzy

Każdego roku Izrael przyciąga setki tysięcy gości – czy to pielgrzymów odwiedzających święte miejsca, czy turystów spragnionych wypoczynku na pięknych plażach. Mnóstwo osób przybywa tu jednak na znacznie dłużej. Wielu młodych ludzi z całego świata pragnie poznać bliżej Izrael podczas dłuższego pobytu, pracując jako ochotnicy w kibucu czy przy wykopaliskach archeologicznych, albo np. studiując w jednej […]

Beduini

Beduini to uosobienie tradycyjnego arabskiego stylu życia. Pasterze-koczownicy odziani w luźne galabije, którzy przemierzają na wielbłądach piaszczyste pustynie, rozbijają namioty pod palmami, by za jakiś czas ruszyć dalej. jednak tego typu wyobrażenie beduińskiego życia w Izraelu jest już cokolwiek nieaktualne. Około 20% ze 140 tys. izraelskich beduinów żyje w Galilei i na nadmorskiej równinie, w […]

Czerkiesi

Obok Druzów w IDF (Izraelskie Siły Obronne) służy także inna mniejszość  – Czerkiesi, których jest w Izraelu około 3 tys. Są to potomkowie górali kaukaskich, najczęściej jasnowłosi, o błękitnych albo zielonych oczach. Wielu ich pobratymców w Rosji jest chrześcijanami, ale ci, którzy żyją na Bliskim Wschodzie, wyznają islam. Niemal wszyscy izraelscy Czerkiesi mieszkają we wsi […]

Druzowie

Społeczność Druzów tradycyjnie jest lojalna wobec państwa izraelskiego. Młodzi Druzowie (na wyraźne życzenie swej społeczności) powoływani są do wojska, wielu też służy w armii zawodowej jako spadochroniarze, czołgiści, zwiadowcy, albo w oddziałach straży granicznej. Zawsze gotowi bronić własnych interesów, słyną z waleczności, są znakomitymi żołnierzami, często nagradzanymi medalami za męstwo. Podczas wojny w Libanie w […]

Dramatyczny ratunek

Etiopczycy zaczęli napływać do Izraela przez Sudan we wczesnych latach 80. Podczas operacji „Mojżesz” w 1984 roku przerzucono samolotami 7 tys. ludzi. Większość z nich, by dotrzeć do sudańskiej granicy, na piechotę pokonała setki kilometrów przez pustynię. Wielu podczas tej przeprawy zmarło. Jeszcze bardziej dramatyczny przebieg miała operacja „Salomon” w 1991 r., kiedy w ciągu 24 […]

Kobiety w Izraelu

Pozycja kobiet w Izraelu w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa pewnej zmianie. Choć nie są już przywiązane do domu, nie zerwały całkowicie ze swoimi tradycyjnymi rolami. Najczęściej starają się łączyć karierę zawodową z wychowywaniem dzieci, co niejednokrotnie świetnie im wychodzi. Na samym początku, w kibucach, wykonywały te same, nawet najcięższe prace, co mężczyźni. Dziś przeważnie pracują […]

Asymilacja imigrantów

Istotą bezustannych zmian w Izraelu jest także alija. Tym słowem określa się imigrację Żydów do Izraela. Od 1989 roku, z samego tylko byłego Związku Radzieckiego, przybyło ponad milion olim chadaszim (imigrantów). W tym samym czasie osiedliło się tu 40 tys. uciekinierów z Etiopii. Łącznie imigranci stanowią aż 15% ludności kraju. Izrael znakomicie radzi sobie z […]

Prężna demokracja

Izrael niejednym potrafi zaskoczyć. Choć jest krajem mocno zakorzenionym w religii, większość jego żydowskich mieszkańców przypomina sobie o niej tylko przy okazji narodzin dziecka, bar micwy, ślubu i pogrzebu. W Jerozolimie, Bnej Barak pod Tel Awiwem i w kilku innych miejscach, znaleźć można malownicze bastiony ortodoksji – osobliwą krzyżówkę średniowiecznej Polski z Bliskim Wschodem. Ale […]

Ziemia Obiecana

Wobec Izraela trudno jest być obojętnym. Turystów przyciąga jego długa historia, lecz największa atrakcję stanowi ogromna różnorodność mieszkańców tego państwa. Izrael przyciąga ogromem wrażeń. Nigdzie właściwie nie można znaleźć takiego nagromadzenia bodźców duchowych, intelektualnych i zmysłowych. Spotykają się tu trzy kontynenty – Afryka, Europa i Azja – a z owego zetknięcia, widocznego i w krajobrazach […]