Chrześcijański syjonizm

Izraelczyk.plMonika

Względnie nowym (aczkolwiek wieloletnim) zjawiskiem wpływającym na sytuację w Ziemi Świętej i na stosunki chrześcijańsko-żydowskie jest coraz silniejszy na świecie chrześcijański syjonizm. Według tego ruchu powstanie państwa Izrael to spełnienie się biblijnego proroctwa. Mnóstwo chrześcijańskich instytucji teologicznych i ekumenicznych wyznają to proroctwo, głoszą poparcie dla Izraela i wspierają młodych chrześcijan zainteresowanych nauką w Izraelu. W Izraelu działa m.in. Międzynarodowa Ambasada Chrześcijańska w Jerozolimie, Uniwersytet Mormoński na górze Skopus czy takie ugrupowania, jak Mosty Pokoju (Bridges of Peace).

Owi chrześcijanie często przenoszą się do Izraela na stałe lub wspierają Izrael finansowo zza granicy. Ich poglądy polityczne są przeważnie ostro prawicowe. Sprzeciwiają się np. oddawaniu przez Izrael Świętej Ziemi Arabom.

Chrześcijańsko-żydowskie pojednanie nie jest jedynie domeną nowych Kościołów. Od wielu lat na jego rzecz działa też rzymskokatolicki zakon Sióstr Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion), założony w Jerozolimie przez francuskich Żydów, którzy przeszli na chrześcijaństwo. Siostry zakonne nauczają pielgrzymów o Żydzie Jezusie i o judaizmie jako źródle wiary chrześcijańskiej.

Ruch EBENEZER – po hebrajsku – Kamień Pomocy, to organizacja przewożąca ubogich Żydów statkami z Rosji do Izraela. Swoją działalnością nawiązuje do biblijnych przepowiedni o tym, że Naród Izraelski powróci po jego rozproszeniu na cały świat z wielkiego kraju północy (Rosja) do Izraela na pokładzie statków.