[ Czerkiesi ]

Czerkiesi

Obok Druzów w IDF (Izraelskie Siły Obronne) służy także inna mniejszość  – Czerkiesi, których jest w Izraelu około 3 tys. Są to potomkowie górali kaukaskich, najczęściej jasnowłosi, o błękitnych albo zielonych oczach. Wielu ich pobratymców w Rosji jest chrześcijanami, ale ci, którzy żyją na Bliskim Wschodzie, wyznają islam. Niemal wszyscy izraelscy Czerkiesi mieszkają we wsi […]