[ Hermon ]

Góra Hermon

Na północy wzgórz Golan wznosi się góra Hermon (2814 m n.p.m.), od której promieniście odchodzi kilka nieco mniejszych grzbietów. Cały masyw podzielony jest pomiędzy Liban, Syrię, Izrael i kilka stref zdemilitaryzowanych, które kontroluje ONZ. Na Izrael przypada z tego ok. 20%. Wyżej położone partie góry Hermon są przez większą cześć roku pokryte śniegiem. Izraelscy entuzjaści […]

U źródeł pokoju

Gdyby Wzgórza Gola nie znajdowały się na Bliskim Wschodzie, lecz gdziekolwiek indziej, zasługiwałyby zapewne jedynie na krótką wzmiankę natury geograficznej. Ponieważ jednak obszar ten ma burzliwą historię i leży pomiędzy krajami od dawna sobie wrogimi – Izraelem i Syrią – polityczne znaczenie tego 65 kilometrowego pasa lądu, położonego 1000 m n.p.m. jest niewspółmiernie wielkie w stosunku do […]