[ Jordan ]

Rów Jordanu

Dolina rzeki Jordan, obok samego Morza Martwego, to najniżej położona część Izraela; jest ona fragmentem potężnego systemu rowów tektonicznych, o łącznej długości ok. 6500 km, które ciągną się od Syrii aż po południową Afrykę. Dzięki Jordanowi oraz jego dopływowi, rzece Yarmuk, a także sieci podziemnych źródeł, tereny te są dobrze nawodnione, przez co bardzo zielone […]