[ kabała ]

Miasto z „klimatem”

Góry Galilei wydają się miejscem wręcz magicznym, to tu bowiem znajdują się grobowce rabinów, którzy we wczesnym średniowieczu stworzyli mistyczny system interpretacji Biblii, zwany kabałą – zwulgaryzowany i spłycony potem do tego stopnia, że dziś funkcjonuje w popkulturze na równi z gazetowymi horoskopami i wróżeniem z kart. Miasteczko Safed leży dokładnie na wschód od gór […]

Tajemnicze Safed

Jedną z najbardziej tajemniczych miejscowości w Galilei jest położony na wzgórzach Safed (Zvat). To jedno z czterech świętych miast według Talmudu. Safed zasłynęło jako miasto kabalistów. Podobno to właśnie tutaj XVI-wieczni rabini stworzyli mistyczne interpretacje Tory, zwane Kabbalah. W istniejącej tu dziś Dzielnicy Synagog nadal stoją kabalistyczne świątynie, a miasto wciąż uważane jest za jedno […]