[ Karmel ]

Schronienie na wzgórzach

Szerokie, otwarte przestrzenie Galilei Zachodniej (na wschód od Safedu) stały się schronieniem dla rozmaitych idealistów, którzy próbują na tych wzgórzach stworzyć własne wersje utopii. Dlatego obok bardziej typowych osiedli w rodzaju: kibuców, beduińskich obozowisk czy arabskich, druzyjskich czy czerkieskich wsi, można tu znaleźć również społeczność medytujących transcendentalistów w Hararit, którzy w tym odludnym miejscu dążą […]