[ kultura ]

Język i kultura

W ciągu nieco ponad stu lat odrodził się starożytny język, a mieszkańcy Izraela, pochodzący z najróżniejszych stron świata, stworzyli własną kulturę. Izrael, jak kiedyś Stany Zjednoczone, bywa często określany tyglem społecznym, ponieważ musiał poradzić sobie z integracją wielomilionowej społeczności imigrantów z 80 krajów, mówiących kilkudziesięcioma językami. Bardziej na określenie tego fenomenu pasowałoby tu porównanie do […]

Teatralne korzenie

Teatr izraelski wywodzi się z tradycji Habimy (hebr. scena), pierwszego hebrajskojęzycznego teatru na świecie, założonego w Moskwie w 1917 roku przez Nachuma Cemacha pod auspicjami Konstantego Stanisławskiego. Od 1931 roku zespół działał w Palestynie, a w 1948 roku stał się Żydowskim Teatrem Narodowym. Od tamtej pory wiele się zmieniło w stylu gry, metodzie prezentacji, a […]