[ muzeum ]

Uniwersytet Tel Aviv

Zwiedzanie Tel Awiwu można zacząć na przykład na przyjemnych północnych przedmieściach, gdzie rozciąga się kompleks budynków Uniwersytetu Tel Aviv, największej uczelni w kraju. Na terenie uczelnianego miasteczka, pośród starannie przystrzyżonych trawników (służących jako miejsce relaksu dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej) znajduje się Muzeum Diaspory. Powstało w 1979 roku i z założenia miało radykalnie zrywać z […]

Malarze i rzeźbiarze

Jakość izraelskiej sztuki jest wypadkową dwóch czynników: klasycznych tradycji europejskich, które przywieźli tu ze sobą malarze i nauczyciele akademiccy, oraz szczególnych właściwości tutejszego światła i naturalnych cech krajobrazu. Izraelskie sztuki plastyczne, zdradzające wyraźnie odrębny charakter, rozwinęły się w stosunkowo krótkim czasie po założeniu w Jerozolimie Szkoły Sztuk Pięknych Becalel (1906). Izraelscy artyści eksperymentowali ze wszystkimi […]

Metropolia na wydmach

W roku 1897 Żydzi zwołali I Kongres Syjonistyczny, którego celem było przywrócenie ducha w narodzie i rozpowszechnienie idei odrodzenia na nowo własnego państwa. Wtedy też utworzony został Żydowski Fundusz Narodowy, którego zadaniem było zbieranie pieniędzy na zakup ziem i budowę osiedli dla wspólnot żydowskich na terenie ówczesnej Palestyny. Właśnie dzięki tym działaniom powstało miasto, bez […]