[ Netania ]

Błysk diamentu

Netania jest dużym ośrodkiem obróbki diamentów, bardzo ważnego sektora izraelskiej gospodarki, który pod względem wielkości eksportu ustępuje jedynie nowoczesnej elektronice. Pierwsze szlifiernie założyli tu imigranci z Belgii i Holandii w początkach istnienia państwa żydowskiego. Przemysł ten tak szybko się rozwinął, że już w 1974 roku Izrael stał się największym na świecie eksporterem brylantów (szlifowanych diamentów). […]