[ religia ]

Ogrody Bahajów

Na zboczach góry Karmel w Hajfie dominuje kompleks świątynny bahajów. W jego skład wchodzą m.in. najdłuższe na świecie pochyłe ogrody, sanktuarium Baha Allacha oraz okazały Powszechny Dom Sprawiedliwości, pełniący rolę światowej siedziby bahajów. Bahaizm rozwinął się na gruncie babizmu, muzułmańskiego ruchu mistycznego stworzonego w Persji przez Sajjida Alego Mohammeda, który w 1844 roku nazwał się […]

Chrześcijański syjonizm

Względnie nowym (aczkolwiek wieloletnim) zjawiskiem wpływającym na sytuację w Ziemi Świętej i na stosunki chrześcijańsko-żydowskie jest coraz silniejszy na świecie chrześcijański syjonizm. Według tego ruchu powstanie państwa Izrael to spełnienie się biblijnego proroctwa. Mnóstwo chrześcijańskich instytucji teologicznych i ekumenicznych wyznają to proroctwo, głoszą poparcie dla Izraela i wspierają młodych chrześcijan zainteresowanych nauką w Izraelu. W […]

Gwarantowane swobody

Powstanie państwa żydowskiego wywołało początkowo niepokój wśród chrześcijan, którzy byli bardzo podejrzliwi co do zamiarów Żydów (Watykan uznał Izrael dopiero w 1994 roku!). Izraelska Deklaracja Niepodległości zawierała jednak zobowiązanie do zagwarantowania „wolności wyznania, sumienia, kształcenia się i kultury [oraz] ochrony świętych miejsc wszystkich religii”. Izraelskie władze zawsze dbały o interesy chrześcijan również z powodu politycznego […]

Kolebka trzech religii

W żadnym innym kraju wiara i historia nie są tak blisko ludzi jak w Izraelu. To tu żyły biblijne postacie, to w tym miejscu nauczał Jezus i tymi szlakami podróżował Mahomet. Z nazwą Izrael większość z nas spotyka się już w dzieciństwie. Potem w szkole uczymy się o dorobku polskich Żydów i o ich powojennym […]