[ szabat ]

Koszerne czyli dobre

Bogactwo Izraela to nie tylko jego długa historia, lecz niezwykła kultura. To przede wszystkim ludzie – ich sposób spędzania wolnego czasu i codzienne zajęcia. Powszedniość tego kraju znacznie różni się od polskiej rzeczywistości, co czyni Izrael tym bardziej interesującym. Siódmy dzień tygodnia Według tradycji żydowskiej, ujętej na kartach Biblii, siódmym dniem tygodnia (dniem w którym […]