[ uniwersytet ]

Uniwersytet Tel Aviv

Zwiedzanie Tel Awiwu można zacząć na przykład na przyjemnych północnych przedmieściach, gdzie rozciąga się kompleks budynków Uniwersytetu Tel Aviv, największej uczelni w kraju. Na terenie uczelnianego miasteczka, pośród starannie przystrzyżonych trawników (służących jako miejsce relaksu dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej) znajduje się Muzeum Diaspory. Powstało w 1979 roku i z założenia miało radykalnie zrywać z […]

Historyczny port

Najstarsze wzmianki o Hajfie pochodzą z II wieku n.e. Była to wtedy bezpieczna przystań dla przepływających statków, położona na jednym z najstarszych śródziemnomorskich szlaków żeglugowych. W połowie XVIII wieku istniało tu zaledwie kilkadziesiąt chat, w których żyło mniej niż 250 ludzi. W następnym stuleciu zaczęło ich przybywać. Już w 1890 r. liczba mieszkańców wynosiła 8 […]

Stolica Negewu

Przy głównych ulicach Beer Szewy parkują ciężarówki, po centrum rozbijają się odkryte jeepy, w kawiarniach na chodnikach popijają piwo ogorzali mężczyźni w mocno schodzonych butach i włosami poprószonymi kurzem, a młodzi żołnierze sączą colę i czekają na podwiezienie. Tutaj raczej nie widuje się garniturów i krawatów. Prawdziwym centrum Beer Szewy pozostaje Stare Miasto. Niecodzienna, regularna […]

Ważny szczyt

Podczas zwiedzana Jerozolimy warto pamiętać o górze Scopus. Ten samotny, wznoszący się na północy wierzchołek zajmuje szczególne miejsce w historii miasta. O jego znaczeniu decyduje przede wszystkim to, że znajduje się tu Uniwersytet Hebrajski, otwarty w 1925 roku, dzięki staraniom Chaima Weizmanna. Podczas wojny o niepodległość w 1948 roku rejon ten był odcięty od reszty […]