[ zwoje ]

Zwoje z Kumran

Wczesnym latem 1947 roku, pewien beduiński pasterz dokonał w okolicach Morza Martwego najbardziej niezwykłego odkrycia archeologicznego XX wieku, znajdując w skalnej rozpadlinie gliniane naczynia, zawierające rękopisy z I wieku przed Chrystusem i po nim. Część z tych dokumentów trafiła do Izraela w nader dramatycznych okolicznościach. Do Eliezera Sukenika, profesora archeologii na Uniwersytecie Hebrajskim, zgłosił się […]